Voeding

Naar aanleiding van het success van de vorige voeding (zie item hierboven), het "over" hebben van de op dat moment ALWEER defecte Micronta voeding EN het gebrek aan een spanningsmeter op de voeding, is besloten om de Micronta voeding om te bouwen naar een regelbare voeding.

Het is me niet helemaal duidelijk meer waarom destijds gekozen is voor een maximale spanning van slechts 15 Volt. Misschien omdat dat de maximale spanning is van de zendertjes waar ik destijds nogal veel mee hobbyde ???
Of omdat bij een kortsluiting de eindtransistor te heet zou worden ? Ik weet het niet meer. Van deze voeding is destijds namelijk niets opgeschreven. De print is gelijk aan die van de andere voeding meen ik. Maar er is slechts 1 eindtransistor gebruikt i.p.v. 2. Ik had mezelf namelijk de voorwaarde gesteld dat het koellichaan aan de achterzijde moest komen. En daar zouden weliswaar 2 transistoren op gepast hebben, maar het koelend vermogen zou dan toch te klein zijn geweest.

Van deze voeding is dus niets te downloaden, je zult het met de plaatjes moeten doen...
Wat wel duidelijk is, is de datum: Die staat wel ERG duidelijk op het zelfgemaakte spannings-metertje!

Ter herinnering aan het oud-zeer: Het originele front-plaatje van de Micronta voeding. Destijds gekocht bij electronica winkel "Tandy" voor 119 nederlands guldens.

Tandy: Je kon er alleen iets kopen wanneer je het serie-nummer er van kende....